Lịch Phát Sóng »

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 13 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 13 tháng 03 năm 2014

March 13, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 24 7:25:00 Music 4 Kids Số 59 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 56 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân kiệt Tập

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 12 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 12 tháng 03 năm 2014

March 12, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 23 7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 22 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 55 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân kiệt

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 11 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 11 tháng 03 năm 2014

March 11, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 22 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 35 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 54 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân kiệt

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 10 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 10 tháng 03 năm 2014

March 10, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 21 7:25:00 Music 4 Kids Số 59 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 53 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân kiệt Tập

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 09 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 09 tháng 03 năm 2014

March 9, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 20 7:25:00 Điều kì diệu quanh ta Số 4 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 52 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 08 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 08 tháng 03 năm 2014

March 8, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 19 7:25:00 Kids&Family new Số 26 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 51 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 51

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 07 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 07 tháng 03 năm 2014

March 7, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 18 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 34 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 50 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân kiệt

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 06 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 06 tháng 03 năm 2014

March 6, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 17 7:25:00 Music 4 Kids Số 58 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 49 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân kiệt Tập

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 05 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 05 tháng 03 năm 2014

March 5, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 16 7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 21 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 48 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân kiệt

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 04 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 04 tháng 03 năm 2014

March 4, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 15 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 34 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 47 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân kiệt

Xem tiếp »