Lịch Phát Sóng »

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 19 tháng 02 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 19 tháng 02 năm 2014

February 19, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 2 7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 19 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 34 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân kiệt

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 18 tháng 02 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 18 tháng 02 năm 2014

February 18, 2014 Comments Off

6:26:00 Tập thể dục buổi sáng – Số 1 6:35:15 Phim Song Long truyền kỳ – Tập 1 ( Phần 1 ) 7:03:15 Phim Song Long truyền kỳ – Tập 1 ( Phần 2

Xem tiếp »
Chương trình phát sóng Thứ hai Ngày 17 tháng 02 năm 2014

Chương trình phát sóng Thứ hai Ngày 17 tháng 02 năm 2014

February 17, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 46 7:25:00 Music 4 Kids Số 56 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 32 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 32

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 16 tháng 02 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 16 tháng 02 năm 2014

February 16, 2014 Comments Off

Thời gian Chủ nhật ( Ngày 16/02 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 45 7:25:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 1 8:00:00 Địch nhân kiệt

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 15 tháng 02 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 15 tháng 02 năm 2014

February 15, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 7 ( Ngày 15/02 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 44 7:25:00 Kids&Family new Số 23 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 30 ( P1

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 14 tháng 02 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 14 tháng 02 năm 2014

February 14, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 6 ( Ngày 14/02 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 43 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 31 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 29

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 13 tháng 02 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 13 tháng 02 năm 2014

February 13, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 5 ( Ngày 13/02 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 42 7:25:00 Music 4 Kids Số 55 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 28 (

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 12 tháng 02 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 12 tháng 02 năm 2014

February 12, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 4 ( Ngày 12/02 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 41 7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 19 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 27

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 11 tháng 02 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 11 tháng 02 năm 2014

February 11, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 40 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 31 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 26 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân kiệt Tập

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 10 tháng 02 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 10 tháng 02 năm 2014

February 10, 2014 Comments Off

Lịch phát sóng Thứ 2 ( Ngày 10/02 ) 6:30 Thể dục buổi sáng 6:35 Đại hòe thụ Tập 39 7:25 Music 4 Kids Số 55 8:00 Địch nhân kiệt Tập 25 9:15 Nhà

Xem tiếp »