Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 14/04)

Đồng Diệu Tường Anh 14/04/2018 Comments Off
6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 32
6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL
7:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 29+30
7:20:00 Tạp dề nội trợ Số 81
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 70
9:00:00 Thì ra lại thế Số 46
9:20:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 29+30
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 82
10:30:00 Ca nhạc theo yêu cầu Số 27
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 32
11:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 20
12:00:00 Phim GĐ: Cộng sự Tập 5
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 51
14:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 29+30
14:30:00 Giai điệu cuộc sống Số 10
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 82
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 62
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 26
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 32
17:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 31+32
17:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 83 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 92 PM
18:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 59 (P2) PL
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 33 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 52 PM
20:00:00 Tạp dề nội trợ Số 83 PM
20:30:00 Phim : Cộng sự Tập 6 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 71 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 33
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 62
23:15:00 Thì ra lại thế Số 46
23:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 83
23:45:00 Ngại gì không nói Số 92
0:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 17
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 33
0:30:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 31+32

Comments are closed.