Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 03/03)

Đồng Diệu Tường Anh 03/03/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 12
6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL
7:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 12
7:20:00 Tạp dề nội trợ Số 71
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 28
9:00:00 Thì ra lại thế Số 40
9:20:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 12
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 64
10:30:00 Ca nhạc theo yêu cầu Số 38
11:00:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 12
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 143 PL
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 88
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 9
14:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 12
14:30:00 Giai điệu cuộc sống Số 39
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 64
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 56
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 27
16:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 12
17:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 19
17:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 65 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 86 PM
18:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PM
18:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 13 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 10 PM
20:10:00 Tạp dề nội trợ Số 71 PM
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 89 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 29 PM
22:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 13
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 56
23:15:00 Thì ra lại thế Số 40
23:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 65
23:45:00 Ngại gì không nói Số 86
0:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 10
0:15:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 13
0:30:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 19

Comments are closed.