Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 01/03)

Đồng Diệu Tường Anh 01/03/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 10
6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL
7:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 10
7:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 41
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 26
9:00:00 Ngại gì không nói Số 85
9:20:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 10
10:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 52
10:30:00 Nào mình cùng đi Số 56
11:00:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 10
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 143
11:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 56 (P2) PL
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 86
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 7
14:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 10
14:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 28
15:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 52
15:30:00 Thì ra là thế Số 39
15:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 39
16:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 10
17:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 17
17:30:00 PHH: Thần xe đại chiến tập 1 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 85
18:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 57 (P2) PL
18:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 11 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 8 PM
20:10:00 Thì ra là thế Số 39
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 87 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 27 PM
22:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 11
23:00:00 Tạp dề nội trợ Số 70
23:15:00 Giai điệu cuộc sống Số 24
23:30:00 PHH: Thần xe đại chiến tập 1
23:45:00 Thì ra là thế Số 39
0:00:00 Nào mình cùng đi Số 56
0:15:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 11
0:30:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 17

5:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 10
6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL
7:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 10
7:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 41
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 26
9:00:00 Ngại gì không nói Số 85
9:20:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 10
10:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 52
10:30:00 Nào mình cùng đi Số 56
11:00:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 10
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 143
11:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 56 (P2) PL
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 86
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 7
14:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 10
14:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 28
15:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 52
15:30:00 Thì ra là thế Số 39
15:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 39
16:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 10
17:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 17
17:30:00 PHH: Thần xe đại chiến tập 1 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 85
18:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 57 (P2) PL
18:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 11 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 8 PM
20:10:00 Thì ra là thế Số 39
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 87 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 27 PM
22:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 11
23:00:00 Tạp dề nội trợ Số 70
23:15:00 Giai điệu cuộc sống Số 24
23:30:00 PHH: Thần xe đại chiến tập 1
23:45:00 Thì ra là thế Số 39
0:00:00 Nào mình cùng đi Số 56
0:15:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 11
0:30:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 17

Comments are closed.