Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 27/02)

Đồng Diệu Tường Anh 27/02/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 8
6:50:00 Khu vườn tuổi thơ Số 41
7:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 8
7:20:00 Tạp dề nội trợ Tập 70
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 24
9:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 19
9:20:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 8
10:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 50
10:30:00 Thì ra là thế Số 39
11:00:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 8
11:30:00 Đoán hay trúng ngay Số 56 (P2) PL
11:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 143
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 84
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 5
14:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 8
14:30:00 Ngại gì không nói Số 85
14:45:00 Thì ra là thế Số 39
15:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 50
15:30:00 Tạp dề nội trợ Tập 71
16:00:00 Ngại gì không nói Số 85
16:15:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL
16:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 8
17:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 15
17:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 51 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 85
18:10:00 Thì ra là thế Số 39
18:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 9 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 6 PM
20:10:00 Nào mình cùng đi Số 56
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 85 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 25 PM
22:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 9
23:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 16
23:15:00 Tạp dề nội trợ Tập 70
23:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 51
23:45:00 Giai điệu cuộc sống Số 18
0:00:00 Nào mình cùng đi Số 56
0:15:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 9
0:30:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 15

Comments are closed.