Lịch phát sóng thứ 3 (Ngày 23/01)

Đồng Diệu Tường Anh 23/01/2018 Comments Off
6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 14
6:50:00 Khu vườn tuổi thơ Số 18
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 24
7:20:00 Tạp dề nội trợ Tập 67
8:00:00 Phim Bí mật người vợ Tập 43
9:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 19
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 24
10:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 31
10:30:00 Thì ra là thế Số 35
11:00:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 14
11:30:00 Đoán hay trúng ngay Số 55 (P2) PL
11:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 142
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 49
13:00:00 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 1
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 24
14:30:00 Ngại gì không nói Số 12
14:45:00 Thì ra là thế Số 35
15:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 31
15:30:00 Tạp dề nội trợ Tập 66
16:00:00 Ngại gì không nói Số 12
16:15:00 Đoán hay trúng ngay Số 54 (P2) PL
16:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 14
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 25 PM
17:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 31 PM
18:00:00 Đoán hay trúng ngay Số 55 (P2) PL
18:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 15 PM
19:00:00 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 2 PM
20:10:00 Nào mình cùng đi Số 51
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 50 PM
21:30:00 Phim : Bí mật người vợ Tập 44 PM
22:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 14
23:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 16
23:15:00 Tạp dề nội trợ Tập 65
23:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 31
23:45:00 Giai điệu cuộc sống Số 19
0:00:00 Nào mình cùng đi Số 51
0:15:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 14
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 25

Comments are closed.