Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 15/04)

Đồng Diệu Tường Anh 15/04/2018 Comments Off
6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 33
6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 148 PL
7:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 31+32
7:20:00 Nào mình cùng đi Số 62 PL
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 71
9:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 20
9:20:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 31+32
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 83
10:30:00 Thì ra là thế Số 46
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 33
11:30:00 Tạp dề nội trợ Số 82
12:00:00 Phim GĐ: Cộng sự Tập 6
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 52
14:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 31+32
14:30:00 Ngại gì không nói Số 92
14:45:00 Thì ra là thế Số 46
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 83
15:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
16:00:00 Tạp dề nội trợ Số 83
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 33
17:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 33+34
17:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 84 PM
18:00:00 Nào mình cùng đi Số 63 PM
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 34 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 53 PM
20:00:00 Tạp dề nội trợ Số 84 PM
20:30:00 Phim : Cộng sự Tập 7 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 72 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 34
23:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 20
23:15:00 Nào mình cùng đi Số 63 PL
23:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 84
23:45:00 Giai điệu cuộc sống Số 29
0:00:00 Thì ra là thế Số 92
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 34
0:30:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 33+34

Comments are closed.