Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 29/4/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 29/04/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 17 + 18
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 45
7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 38
7:20 Ước mơ của em Số 45
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 15
9:00 Theo bước con yêu Số 19
9:20 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 38
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 17 + 18
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 30
11:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 16
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 103
12:00 Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 8
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 55
14:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 38
14:30 Ước mơ của em Số 45
15:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 16
15:30 Nào mình cùng đi Số 5
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 24
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 17 + 18
17:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 39
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 19+20
18:00 Ngại gì không nói Số 48
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 120
18:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 17
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 56
20:10 Tạp dề nội trợ Số 104 PM
20:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 9
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 16
22:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 17
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 117
23:15 Theo bước con yêu Số 19
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 19 + 20
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 20
0:00 Ước mơ của em Số 45
0:15 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 10
0:30 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 39

Comments

comments

Comments are closed.