Lịch phát sóng thứ 7 (Ngày 27/01 )

Đồng Diệu Tường Anh 27/01/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 18
6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 55 (P2) PL
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 28
7:20:00 Tạp dề nội trợ Số 66
8:00:00 Phim Bí mật người vợ Tập 47
9:00:00 Thì ra lại thế Số 36
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 28
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 49
10:30:00 Ca nhạc theo yêu cầu Số 107
11:00:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 18
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 142 PL
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 53
13:00:00 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 5
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 28
14:30:00 Giai điệu cuộc sống Số 17
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 49
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 51
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 12
16:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 18
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 29 PM
17:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 50 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 82 PM
18:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 56 (P2) PM
18:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 19 PM
19:00:00 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 6 PM
20:10:00 Tạp dề nội trợ Số 67 PM
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 54 PM
21:30:00 Phim : Bí mật người vợ Tập 48 PM
22:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 18
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 51
23:15:00 Thì ra lại thế Số 36
23:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 50
23:45:00 Ngại gì không nói Số 82
0:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 17
0:15:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 18
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 29

Comments

comments

Comments are closed.