Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 26/8/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 26/08/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 34
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 61
7:00 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 37
7:20 Ước mơ của em Số 79
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 27
9:00 Thì ra lại thế Số 16
9:20 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 37
10:00 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 34
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 28
11:00 Phim Hoạt Hình: Thần xe đại chiến Tập 30
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 99
12:00 Phim: Mộc lan thời @ Tập 73
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 9
14:00 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 37
14:30 Ước mơ của em Số 79
15:00 Phim Hoạt Hình: Thần xe đại chiến Tập 30
15:30 Nào mình cùng đi Số 29
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 16
16:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 34
17:00 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 38
17:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm- Tập 35
18:00 Ngại gì không nói Số 64
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 34 (P2)
18:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 5
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 10
20:10 Tạp dề nội trợ Số 23
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 74
21:30 Phim: Bên nhau trọn đời Tập 28
22:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 5
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 32
23:15 Theo bước con yêu Số 31
23:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 35
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 12
0:00 Ước mơ của em Số 79
0:15 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 5
0:30 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 38

Comments

comments

Comments are closed.