Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 24/6/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 24/06/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 68
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 53
7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 3
7:20 Ước mơ của em Số 61
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 71
9:00 Thì ra lại thế Số 7
9:20 PHH: Chú rồng AoAo Tập 3
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 75
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 24
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 19
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 124
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 10
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 26
14:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 3
14:30 Ước mơ của em Số 61
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 19
15:30 Nào mình cùng đi Số 20
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 75
17:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 4
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 76
18:00 Ngại gì không nói Số 55
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 10 (P2)
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 20
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 27
20:10 Tạp dề nội trợ Số 5
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 11
21:30 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 72
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 20
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 6
23:15 Theo bước con yêu Số 27
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 76
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 34
0:00 Ước mơ của em Số 60
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 20
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 56

Comments

comments

Comments are closed.