Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 22/7/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 22/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 103
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 57
7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 2
7:20 Ước mơ của em Số 69
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 99
9:00 Thì ra lại thế Số 11
9:20 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 2
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 103
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 25 PM
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 47
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 84
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 38
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 14
14:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 2
14:30 Ước mơ của em Số 69
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 47
15:30 Nào mình cùng đi Số 24
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 103
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 3
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 104
18:00 Ngại gì không nói Số 59
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 24 (P2)
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 48
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 15
20:10 Tạp dề nội trợ Số 13
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 39
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 100
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 48
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 24 (P2)
23:15 Theo bước con yêu Số 31
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 104
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 31
0:00 Ước mơ của em Số 69
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 48
0:30 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 3

Comments

comments

Comments are closed.