Lịch phát sóng Thứ 7 ngày 21 tháng 11

thao.duong 20/11/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 98
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 59
7:00:00 Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 3
7:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 27
7:40:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 32
7:45:00 Khám phá thế giới Số 62
8:00:00 Văn hóa ẩm thực Số 14
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 33
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 52
11:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 26
11:45:00 Ai là người chiến thắng Số 26
12:00:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 25
13:00:00 Lạc Thần Tập 8
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 59
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 33
15:30:00 Ảo thuật Số 60
15:40:00 Happy birthday Số 168
16:00:00 YHYB – Nhí tài năng 2015 Số 18
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 60
17:30:00 Vui cùng Tadi Số 2
17:40:00 Ai là người chiến thắng Số 26
17:45:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 32
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 34
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 27
19:00:00 Lạc Thần Tập 9
20:00:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 29
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 29
21:30:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 26
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 60
23:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 56
23:15:00 Khám phá thế giới Số 62
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 34
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 27
0:30:00 Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 3
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 60

Comments

comments

Comments are closed.