Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 16/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 18/12/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: My liitle Pony P5 Tập 2
6:50 Đoán hay trúng ngay Số 49 (P2)
7:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 12
7:20 Ước mơ của em Số 111
8:00 Phim Bí mật người vợ Tập 5
9:00 Thì ra lại thế Số 31
9:20 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 12
10:00 PHH: Robot TOBOT Tập 31
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 17
11:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 2
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 136
12:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 12
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 5
14:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 12
14:30 Ước mơ của em Số 111
15:00 PHH :Robot TOBOT Tập 31
15:30 Nào mình cùng đi Số 45
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 12
16:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 2
17:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 13
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 32
18:00 Ngại gì không nói Số 79
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 50 (P2)
18:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 3
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 6
20:10 Tạp dề nội trợ Số 55
20:30 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 13 PM
21:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 6 PM
22:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 3
23:00 Nào mình cùng đi Số 45
23:15 Thì ra lại thế Số 31
23:30 PHH: Robot TOBOT Tập 32
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 11
0:00 Ước mơ của em Số 111
0:15 PHH: My liitle Pony P5 Tập 3
0:30 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 13

Comments

comments

Comments are closed.