Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 15/7/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 15/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 96
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 56
7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 41+42
7:20 Ước mơ của em Số 67
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 92
9:00 Thì ra lại thế Số 10
9:20 PHH: Chú rồng AoAo Tập 41+42
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 96
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 29
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 40
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 81
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 31
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 7
14:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 41+42
14:30 Ước mơ của em Số 67
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 40
15:30 Nào mình cùng đi Số 23
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 21
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 96
17:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 43+44
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 97
18:00 Ngại gì không nói Số 58
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 22 (P2)
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 41
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 8
20:10 Tạp dề nội trợ Số 11
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 32
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 93
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 41
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 22 (P2)
23:15 Theo bước con yêu Số 30
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 97
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 31
0:00 Ước mơ của em Số 67
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 41
0:30 PHH: Chú rồng AoAo Tập 43+44

Comments

comments

Comments are closed.