Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 13/5/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 13/05/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 33
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 47
7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 13
7:20 Ước mơ của em Số 49
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 29
9:00 Thì ra là thế Số 2
9:20 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 13
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 33
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 32
11:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 30
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 109
12:00 Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 22
13:00 Phim : Thám quan kì án Tập 69
14:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 13
14:30 Ước mơ của em Số 49
15:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 30
15:30 Nào mình cùng đi Số 7
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 22
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 33
17:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 14
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 34
18:00 Ngại gì không nói Số 50
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 130
18:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 31
19:00 Phim : Thám quan kì án Tập 70
20:10 Tạp dề nội trợ Số 108
20:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 23
21:30 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 30
22:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 31
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 127
23:15 Thì ra là thế Số 2
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 34
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 32
0:00 Ước mơ của em Số 49
0:15 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 31
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 14

Comments

comments

Comments are closed.