Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 13/01)

Đồng Diệu Tường Anh 13/01/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 4
6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 53 (P2) PL
7:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 33
7:20:00 Tạp dề nội trợ Số 62
8:00:00 Phim Bí mật người vợ Tập 33
9:00:00 Thì ra lại thế Số 35
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 14
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 43
10:30:00 Ca nhạc theo yêu cầu Số 19 PM
11:00:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 4
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 140 PL
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 40
13:00:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 33
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 14
14:30:00 Giai điệu cuộc sống Số 14
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 43
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 49
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 18
16:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 4
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 15 PM
17:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 44 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 11 PL
18:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 54 (P2) PM
18:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 5 PM
19:00:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 34 PM
20:10:00 Tạp dề nội trợ Số 63 PM
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 41 PM
21:30:00 Phim : Bí mật người vợ Tập 34 PM
22:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 5
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 49
23:15:00 Thì ra lại thế Số 35
23:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 44
23:45:00 Ngại gì không nói Số 10
0:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 14
0:15:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 5
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 15

Comments

comments

Comments are closed.