Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 12/8/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 12/08/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 13
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 59
7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 16
7:20 Ước mơ của em Số 73
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 6
9:00 Thì ra lại thế Số 13
9:20 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 16
10:00 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 13
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 22
11:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 9
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 90
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 52
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 28
14:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 16
14:30 Ước mơ của em Số 73
15:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 9
15:30 Nào mình cùng đi Số 26
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 17
16:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 13
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 24
17:30 PHH: Truyền kì mạc lâm- Tập 21
18:00 Ngại gì không nói Số 62
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 30 (P2)
18:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 17
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 36 PM
20:10 Tạp dề nội trợ Số 19
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 60
21:30 Phim: Bên nhau trọn đời Tập 14
22:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 17
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 29
23:15 Theo bước con yêu Số 34
23:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 21
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 18
0:00 Ước mơ của em Số 75
0:15 PHH: Thần xe đại chiến Tập 17
0:30 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 24

Comments

comments

Comments are closed.