Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 11/3/2017 )

Đồng Diệu Tường Anh 11/03/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 51
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 69
7:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 15
7:20 Cha con hợp sức Tập 15
8:00 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 12
9:00 Theo bước con yêu Số 13
9:20 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 15
10:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 51
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 45 PL
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 1
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 82
12:00 Phim GĐ: Đoạt tình Tập 88
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 6
14:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 15
14:30 Ước mơ của em Số 30
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 19
15:30 Nào mình cùng đi Số 59
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 21
16:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 51
17:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 16
17:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 52
18:00 Ngại gì không nói Số 41
18:10 Lớp học vui nhộn Số 18 (P2)
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 20
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 7
20:10 Tạp dề nội trợ Số 90
20:30 Phim : Đoạt tình Tập 89
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 13
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 20
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 106
23:15 Theo bước con yêu Số 13
23:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 52
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 31
0:00 Ước mơ của em Số 30
0:15 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 20
0:30 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 16

Comments

comments

Comments are closed.