Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 10/03)

Đồng Diệu Tường Anh 10/03/2018 Comments Off
6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 19
6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL
7:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 19
7:20:00 Tạp dề nội trợ Số 71
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 35
9:00:00 Thì ra lại thế Số 40
9:20:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 19
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 67
10:30:00 Ca nhạc theo yêu cầu Số 40
11:00:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 19
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 140 PL
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 95
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 16
14:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 19
14:30:00 Giai điệu cuộc sống Số 36
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 67
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 57
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 26
16:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 19
17:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 20
17:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 68 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 87 PM
18:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 50 (P2) PL
18:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 20 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 17 PM
20:00:00 Tạp dề nội trợ Số 73 PM
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 96 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 36 PM
22:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 20
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 57
23:15:00 Thì ra lại thế Số 41
23:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 68
23:45:00 Ngại gì không nói Số 87
0:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 15
0:15:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 20
0:30:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 20

Comments

comments

Comments are closed.