Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 09/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 09/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 48
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63
7:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 18
7:20 Ước mơ của em Số 83
8:00 Phim Đoạt tình Tập 5
9:00 Thì ra lại thế Số 18
9:20 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 18
10:00 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 48
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 22
11:00 Phim Hoạt Hình: Chiến xạ thần thú Tập 1
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 105
12:00 Phim: Mộc lan thời @ Tập 87
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 23
14:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 18
14:30 Ước mơ của em Số 83
15:00 Phim Hoạt Hình: Chiến xạ thần thú Tập 1
15:30 Nào mình cùng đi Số 31
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 18
16:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 48
17:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 19
17:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm- Tập 49
18:00 Ngại gì không nói Số 66 PM
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 38 (P2)
18:30 Phim Hoạt Hình: Chiến xạ thần thú Tập 2
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 24
20:10 Tạp dề nội trợ Số 27
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 88
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 6
22:30 Phim Hoạt Hình: Chiến xạ thần thú Tập 2
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 35
23:15 Thì ra lại thế Số 18
23:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 49
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 19
0:00 Ước mơ của em Số 83
0:15 Phim Hoạt Hình: Chiến xạ thần thú Tập 2
0:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 19

Comments

comments

Comments are closed.