Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 09/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 09/12/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 21
6:50 Đoán hay trúng ngay Số 48 (P2)
7:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 5
7:20 Ước mơ của em Số 109
8:00 Phim Đoạt tình Tập 96
9:00 Thì ra lại thế Số 30
9:20 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 5
10:00 PHH: Robot TOBOT Tập 28
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 12
11:00 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 21
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 135
12:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 5
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 83
14:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 5
14:30 Ước mơ của em Số 109
15:00 PHH: Robot TOBOT Tập 28
15:30 Nào mình cùng đi Số 44
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 19
16:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 21
17:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 6
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 29
18:00 Ngại gì không nói Số 78
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 49 (P2)
18:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 22
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 84
20:10 Tạp dề nội trợ Số 53
20:30 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 6
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 97
22:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 22
23:00 Nào mình cùng đi Số 44
23:15 Thì ra lại thế Số 30
23:30 PHH: Robot TOBOT Tập 29
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 10
0:00 Ước mơ của em Số 109
0:15 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 22
0:30 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 6

Comments

comments

Comments are closed.