Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 08/7/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 08/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 89
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 55
7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 27+28
7:20 Ước mơ của em Số 65
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 85
9:00 Thì ra lại thế Số 9
9:2 PHH: Chú rồng AoAo Tập 27+28
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 89
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 28
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 33
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 127
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 24
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 40
14:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 27+28
14:30 Ước mơ của em Số 65
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 33
15:30 Nào mình cùng đi Số 22
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 26
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 89
17:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 29+30
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 90
18:00 Ngại gì không nói Số 57
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 20 (P2)
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 34
19:00 Phim: Bát Trận Đồ Tập 1
20:10 Tạp dề nội trợ Số 9
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 25
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 86
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 34
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 16
23:15 Theo bước con yêu Số 29
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 90
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 37
0:00 Ước mơ của em Số 65
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 34
0:30 PHH: Chú rồng AoAo Tập 29+30

Comments

comments

Comments are closed.