Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 03/6/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 03/06/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 54
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 50
7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 34
7:20 Ước mơ của em Số 55
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 50
9:00 Thì ra lại thế Số 5
9:20 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 34
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 54
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 21
11:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 51
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 118
12:00 Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 43
13:00 Phim : Ngạo tửu giang hồ Tập 5
14:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 34
14:30 Ước mơ của em Số 55
15:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 51
15:30 Nào mình cùng đi Số 10
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 18
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 54
17:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 35
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 55
18:00 Ngại gì không nói Số 52
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 15 (P2)
18:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 52
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 6
20:10 Tạp dề nội trợ Số 114
20:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 44
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 51
22:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 52
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 11
23:15 Theo bước con yêu Số 24
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 55
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 25
0:00 Ước mơ của em Số 55
0:15 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 52
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 35

Comments

comments

Comments are closed.