Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 02/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 02/12/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 14
6:50 Đoán hay trúng ngay Số 47 (P2)
7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 24
7:20 Ước mơ của em Số 107
8:00 Phim Đoạt tình Tập 89
9:00 Thì ra lại thế Số 29
9:20 PHH: Thần xe đại chiến Tập 24
10:00 PHH: Robot TOBOT Tập 25
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 19
11:00 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 14
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 134
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 77
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 76
14:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 24
14:30 Ước mơ của em Số 10
15:00 PHH: Robot TOBOT Tập 25
15:30 Nào mình cùng đi Số 43
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 14
16:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 14
17:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 25
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 26
18:00 Ngại gì không nói Số 77
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 48 (P2)
18:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 15
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 77
20:10 Tạp dề nội trợ Số 51
20:30 Phim: Lửa tình Tập 78
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 90
22:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 15
23:00 Nào mình cùng đi Số 43
23:15 Thì ra lại thế Số 29
23:30 PHH :Robot TOBOT Tập 26
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 16
0:00 Ước mơ của em Số 108
0:15 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 15
0:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 25

Comments

comments

Comments are closed.