Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 01/7/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 01/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 68
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 53
7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 13+14
7:20 Ước mơ của em Số 62
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 78
9:00 Thì ra lại thế Số 8
9:20 PHH: Chú rồng AoAo Tập 13+14
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 82
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 27
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 26
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 109
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 17
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 33
14:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 13+14
14:30 Ước mơ của em Số 63
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 26
15:30 Nào mình cùng đi Số 21
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 20
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 82
17:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 15+16
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 83
18:00 Ngại gì không nói Số 56
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 15 (P2)
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 27
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 34
20:10 Tạp dề nội trợ Số 7
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 18
21:30 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 79
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 27
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 12
23:15 Theo bước con yêu Số 28
23:3 PHH: Lặn nào Olly Tập 83
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 39
0:00 Ước mơ của em Số 63
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 27
0:30 PHH: Chú rồng AoAo Tập 15+16

Comments

comments

Comments are closed.