Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 31/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 31/03/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Trường học Ninja Tập 6
6:50 Ngại gì không nói Số 43
7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 9
7:20 Nào mình cùng đi Số 1
8:00 Phim: Mã Vĩnh Trinh – P2 Tập 8
9:00 Lớp học vui nhộn Số 13 (P2)
9:20 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 9
10:00 PHH: Trường học Ninja Tập 6
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 119
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 39
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 90
12:00 Phim GĐ: Mỹ nữ tái sinh Tập 10
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 26
14:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 9
14:30 Giai điệu cuộc sống Số 42
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 39
15:30 Theo bước con yêu Số 15
15:45 Ngại gì không nói Số 43
16:00 Lớp học vui nhộn Số 13 (P2)
16:15 Happy birthday Số 239
16:30 PHH: Trường học Ninja Tập 6
17:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 11
17:30 PHH: Trường học Ninja Tập 7
18:00 Ước mơ của em Số 37
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 40
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 27
20:10 Ngại gì không nói Số 43
20:20 Happy birthday Số 239
20:30 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 11
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 9 (P2)
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 40
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 41
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 21
23:30 PHH: Trường học Ninja Tập 7
23:45 Theo bước con yêu Số 15
0:00 Lớp học vui nhộn Số 13 (P2)
0:15 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 33
0:30 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 10

Comments

comments

Comments are closed.