Lịch phát sóng Thứ 6 ngày 30 tháng 10

thao.duong 29/10/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 83
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 37
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 51
7:20:00 Nào mình cùng đi Số 49
7:40:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 8
7:45:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 25
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 10
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 11
10:20:00 Khám phá thế giới Số 59
11:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 4
11:45:00 Ai là người chiến thắng Số 16
12:00:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 3
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 21
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 37
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 11
15:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 53
16:00:00 Nào mình cùng đi Số 49
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 51
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 38
17:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25
17:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 8
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 12
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 5
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 22
20:00:00 YHYB – Nhí tài năng 2015 Số 16
20:45:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25
21:05:00 Ai là người chiến thắng Số 16
21:30:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 4
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 38
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 49
23:15:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 26
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 12
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 5
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 51
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 38

Comments

comments

Comments are closed.