Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 29/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 29/12/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: My liitle Pony P5 Tập 15
6:50 Ngại gì không nói Số 80
7:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 25
7:20 Nào mình cùng đi Số 47
8:00 Phim Bí mật người vợ Tập 18
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 20
9:20 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 25
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 18
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 52
11:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 15
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 138
12:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 25
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 18
14:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 25
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 57
15:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 18
15:30 Ước mơ của em Số 114
15:45 Ngại gì không nói Số 80
16:00 Nào mình cùng đi Số 47
16:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 15
17:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 26
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 37
18:00 Thì ra là thế Số 33
18:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 16
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 19
20:10 Ước mơ của em Số 115
20:30 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 26
21:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 19
22:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 16
23:00 Thì ra là thế Số 33
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 21
23:30 PHH :Robot TOBOT Tập 37
23:45 Ước mơ của em Số 114
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 23
0:15 PHH: My liitle Pony P5 Tập 16
0:30 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 26

Comments

comments

Comments are closed.