Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 28/7/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 28/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 5
6:50 Ngại gì không nói Số 59
7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 8
7:20 Nào mình cùng đi Số 25
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 105
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 26
9:20 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 8
10:00 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 5
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 33
11:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 1
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 86
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 44
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 20
14:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 8
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 14
15:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 1
15:30 Theo bước con yêu Số 32
15:45 Ngại gì không nói Số 59
16:00 Nào mình cùng đi Số 25
16:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 5
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 9
17:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 6
18:00 Thì ra là thế Số 12
18:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 2
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 21
20:10 Ước mơ của em Số 71
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 45
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 106
22:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 2
23:00 Thì ra là thế Số 12
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 28
23:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 6
23:45 Theo bước con yêu Số 32
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 23
0:15 PHH: Thần xe đại chiến Tập 2
0:30 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 9

Comments

comments

Comments are closed.