Lịch phát sóng thứ 6 ngày 26 tháng 12 năm 2014

Chúc Nguyễn 25/12/2014 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 82
6:35:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 14
7:25:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 10
7:35:00 Ảo thuật Số 12
7:45:00 Music 4 Kids Số 101
8:00:00 Ước mơ vươn tới một ngôi sao Tập 6
9:15:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 35
9:45:00 Sách hay của bé Số 10
9:55:00 Happy birthday Số 119
10:20:00 Đôi tay xinh Số 12
10:30:00 Nhìn hình đoán chữ Số 56
10:55:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 3 Số đặc biệt
11:40:00 Nào mình cùng đi Số 8
12:00:00 Simba tham dự Worlcup Tập 14
12:40:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 27
12:55:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 35
13:15:00 Khám phá thế giới Số 72
14:00:00 Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 43
15:10:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 10
15:20:00 Đôi tay xinh Số 12
15:30:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 3 Số đặc biệt
16:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 9
17:00:00 PHH : Simba tham dự worlcup Tập 15
17:30:00 Sách hay của bé Số 11
17:35:00 Happy birthday Số 119
17:45:00 Ảo thuật Số 12
18:00:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 36
18:30:00 PHH : Chú chim cánh cụt Proro Tập 13
19:15:00 Khám phá thế giới Số 73
19:30:00 Phim : Thiếu Lâm Nam Phái – Tập 15
20:30:00 Phim : Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 44
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 82
21:30:00 Simba tham dự Worlcup Tập 15
22:00:00 Phim : Ước mơ vươn tới một ngôi sao Tập 7
22:50:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 10
23:10:00 Happy birthday Số 119
23:20:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 13
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 36
0:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 9
0:50:00 Khám phá thế giới Số 73
1:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 27

Comments

comments

Comments are closed.