Lịch phát sóng Thứ 6 ngày 25 tháng 9

thao.duong 24/09/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 48
6:30:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 24
6:35:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 2
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 16
7:20:00 Nào mình cùng đi Số 44
7:40:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 20
8:00:00 Tình thầy trò Tập 5
9:25:00 PHH: Winx công chúa phép thuật ( Phần 6 ) Tập 17
10:20:00 Khám phá thế giới Số 54
11:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 21
11:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 95
12:00:00 Sóng gió cuộc tình Tập 32
13:00:00 Vua đầu bếp Tập 16
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 2
14:45:00 PHH: Winx công chúa phép thuật ( Phần 6 ) Tập 17
15:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 48
16:00:00 Nào mình cùng đi Số 44
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 16
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 3
17:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 21
18:00:00 PHH : Winx công chúa phép thuật ( Phần 6 ) Tập 18
18:30:00 PHH : Anh hùng thiên hà Tập 22
19:00:00 Vua đầu bếp Tập 17
20:00:00 YHYB – Nhí tài năng 2015 Số 11
20:45:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 21
21:05:00 Khu vườn tuổi thơ Số 21
21:30:00 Sóng gió cuộc tình Tập 33
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 3
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 44
23:15:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 21
23:30:00 PHH: Winx công chúa phép thuật ( Phần 6 ) Tập 18
0:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 22
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 16
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 3

Comments

comments

Comments are closed.