Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 24/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 24/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 17
6:50 Ngại gì không nói Số 75
7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 16
7:20 Nào mình cùng đi Số 42
8:00 Phim Đoạt tình Tập 81
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 21
9:20 PHH: Thần xe đại chiến Tập 16
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 50
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 47
11:00 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 17
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 133
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 69
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 68
14:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 16
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 47
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 50
15:30 Ước mơ của em Số 104
15:45 Ngại gì không nói Số 75
16:00 Nào mình cùng đi Số 42
16:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 17
17:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 17
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 22
18:00 Thì ra là thế Số 28
18:30 PHH: Little Pony Tập 7
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 69
20:10 Ước mơ của em Số 105
20:30 Phim: Lửa tình Tập 70
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 82
22:30 PHH: Little Pony Tập 7
23:00 Thì ra là thế Số 28
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 29
23:30 PHH: Robot TOBOT Tập 22
23:45 Ước mơ của em Số 104
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 25
0:15 PHH: Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P5 Tập 7
0:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 17

Comments

comments

Comments are closed.