Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 23/6/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 23/06/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 67
6:50 Ngại gì không nói Số 54
7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 2
7:20 Nào mình cùng đi Số 20
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 70
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 39
9:20 PHH: Chú rồng AoAo Tập 2
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 74
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 6
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 18
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 123
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 9
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 25
14:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 2
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 3
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 18
15:30 Theo bước con yêu Số 27
15:45 Ngại gì không nói Số 54
16:00 Nào mình cùng đi Số 20
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 74
17:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 3
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 75
18:00 Thì ra là thế Số 7
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 19
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 26
20:10 Ước mơ của em Số 61
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 10
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 71
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 19
23:00 Thì ra là thế Số 7
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 16
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 75
23:45 Theo bước con yêu Số 27
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 17
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 19
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 55

Comments

comments

Comments are closed.