Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 21/7/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 21/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 102
6:50 Ngại gì không nói Số 58
7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 1
7:20 Nào mình cùng đi Số 24
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 98
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 29
9:20 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 1
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 102
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 23
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 46
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 83
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 37
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 13
14:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 1
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 11
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 46
15:30 Theo bước con yêu Số 31
15:45 Ngại gì không nói Số 58
16:00 Nào mình cùng đi Số 24
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 102
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 2
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 103
18:00 Thì ra là thế Số 11
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 47
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 14
20:10 Ước mơ của em Số 69
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 38
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 99
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 47
23:00 Thì ra là thế Số 11
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 19
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 103
23:45 Theo bước con yêu Số 31
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 28
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 47
0:30 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 2

Comments

comments

Comments are closed.