Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 19/5/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 19/05/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 39
6:50 Ngại gì không nói Số 50
7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 19
7:20 Nào mình cùng đi Số 8
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 35
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 55
9:20 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 19
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 39
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 133
11:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 36
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 111
12:00 Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 28
13:00 Phim : Thám quan kì án Tập 75
14:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 19
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 108
15:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 36
15:30 Theo bước con yêu Số 22
15:45 Ngại gì không nói Số 50
16:00 Nào mình cùng đi Số 8
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 39
17:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 20
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 40
18:00 Thì ra là thế Số 3
18:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 37
19:00 Phim : Thám quan kì án Tập 76
20:10 Ước mơ của em Số 51
20:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 29
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 36
22:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 37
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 40
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 27 PL
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 40
23:45 Theo bước con yêu Số 22
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 47
0:15 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 37
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 20

Comments

comments

Comments are closed.