Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 17/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 17/03/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 57
6:50 Vương quốc thông minh Số 30
7:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 21
7:20 Nào mình cùng đi Số 60
8:00 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 18
9:00 Lớp học vui nhộn Số 19
9:20 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 21
10:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 57
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 111
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 25
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 84
12:00 Phim GĐ: Đoạt tình Tập 94
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 12
14:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 21
14:30 Giai điệu cuộc sống Số 47
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 25
15:30 Theo bước con yêu Số 14
15:45 Ngại gì không nói Số 41
16:00 Lớp học vui nhộn Số 19 ( P2 )
16:15 Happy birthday Số 237
16:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 57
17:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 22
17:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 58
18:00 Ước mơ của em Số 33
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 26
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 13
20:10 Ngại gì không nói Số 41
20:20 Happy birthday Số 237
20:30 Phim: Đoạt tình Tập 95
21:30: Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 19
22:30 PHH : Chú rồng Ao Ao Tập 26
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 42
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 26
23:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 58
23:45 Theo bước con yêu Số 14
0:00 Lớp học vui nhộn Số 19
0:15 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 26
0:30 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 22

Comments

comments

Comments are closed.