Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 16/6/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 16/06/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 67
6:50 Ngại gì không nói Số 53
7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 47
7:20 Nào mình cùng đi Số 19
8:00 Phim:Khi mẹ tôi yêu Tập 63
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 32
9:20 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 47
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 67
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 23
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 11
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 120
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 2
13:00 Phim : Ngạo tửu giang hồ Tập 18
14:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 47
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 1
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 11
15:30 Theo bước con yêu Số 26
15:45 Ngại gì không nói Số 53
16:00 Nào mình cùng đi Số 19
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 67
17:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 48
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 68
18:00 Thì ra là thế Số 7
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 12
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 19
20:10 Ước mơ của em Số 59 PM
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 3
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 64
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 12
23:00 Thì ra là thế Số 7
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 17
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 68
23:45 Theo bước con yêu Số 26
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 19
0:1 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 12
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 48

Comments

comments

Comments are closed.