Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 16/03)

Đồng Diệu Tường Anh 16/03/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 3
6:50:00 Ngại gì không nói Số 87
7:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 25
7:20:00 Nào mình cùng đi Số 58
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 41
9:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 28
9:20:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 25
10:00:00 PHH : Lặn nào only tập 55
10:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 24 PL
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 3
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 140 PL
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 101
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 22
14:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 25
14:30:00 Tạp dề nội trợ Tập 73
15:00:00 PHH : Lặn nào only tập 56
15:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 24 PL
15:45:00 Ngại gì không nói Số 87
16:00:00 Nào mình cùng đi Số 58
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 3
17:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 26
17:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 70 PM
18:00:00 Thì ra là thế Số 42 PM
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 4 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 23 PM
20:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 28 PL
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 102 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 42 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 4
23:00:00 Thì ra là thế Số 42 PM
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25 PL
23:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 70
23:45:00 Nào mình cùng đi Số 58
0:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 20
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 4
0:30:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 26

Comments

comments

Comments are closed.