Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 14/7/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 14/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 95
6:50 Ngại gì không nói Số 57
7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 39+40
7:20 Nào mình cùng đi Số 23
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 91
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 24
9:20 PHH: Chú rồng AoAo Tập 39+40
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 95
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 21
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 39
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 80
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 30
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 6
14:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 39+40
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 9
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 39
15:30 Theo bước con yêu Số 30
15:45 Ngại gì không nói Số 57
16:00 Nào mình cùng đi Số 23
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 95
17:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 41+42
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 96
18:00 Thì ra là thế Số 10
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 40
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 7
20:10 Ước mơ của em Số 67
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 31
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 92
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 40
23:00 Thì ra là thế Số 10
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 15
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 96
23:45 Theo bước con yêu Số 30
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 29
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 40
0:30 PHH: Chú rồng AoAo Tập 41+42

Comments

comments

Comments are closed.