Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 10/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 10/03/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 50
6:50 Vương quốc thông minh Số 28
7:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 14
7:20 Nào mình cùng đi Số 59
8:00 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 11
9:00 Lớp học vui nhộn Số 18
9:20 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 14
10:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 50
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 107
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 18
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 81 PM
12:00 Phim GĐ: Đoạt tình Tập 87
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 5
14:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 14
14:30 Giai điệu cuộc sống Số 45
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 18
15:30 Theo bước con yêu Số 13
15:45 Ngại gì không nói Số 40
16:00 Lớp học vui nhộn Số 18 (P2)
16:15 Happy birthday Số 236
16:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 50
17:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 15
17:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 51
18:00 Ước mơ của em Số 31
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 19
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 6
20:10 Cha con hợp sức Số 15
20:30 Phim: Đoạt tình Tập 88
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 12
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 19
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 41
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 29
23:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 51
23:45 Theo bước con yêu Số 13
0:00 Lớp học vui nhộn Số 18
0:15 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 19
0:30 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 15

Comments

comments

Comments are closed.