Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 10/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 10/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 10
6:50 Ngại gì không nói Số 72
7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 2
7:20 Nào mình cùng đi Số 40
8:00 Phim Đoạt tình Tập 67
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 22
9:20 PHH: Thần xe đại chiến Tập 2
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 42
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 45
11:00 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 10
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 131
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 55
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 54
14:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 2
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 44
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 42
15:30 Ước mơ của em Số 101
15:45 Ngại gì không nói Số 73
16:00 Nào mình cùng đi Số 40
16:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 10
17:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 3
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 16
18:00 Thì ra là thế Số 26
18:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 11
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 55
20:10 Ước mơ của em Số 102
20:30 Phim: Lửa tình Tập 56
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 68
22:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 11
23:00 Thì ra là thế Số 26
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 29
23:30 PHH: Robot TOBOT Tập 16
23:45 Ước mơ của em Số 101
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 24
0:15 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 11
0:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 3

Comments

comments

Comments are closed.