Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 07/7/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 07/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 88
6:50 Ngại gì không nói Số 56
7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 25+26
7:20 Nào mình cùng đi Số 22
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 84
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 29
9:20 PHH: Chú rồng AoAo Tập 25+26
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 88
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 16
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 32
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 126
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 23
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 39
14:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 25+26
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 7
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 32
15:30 Theo bước con yêu Số 29
15:45 Ngại gì không nói Số 56
16:00 Nào mình cùng đi Số 22
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 88
17:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 27+28
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 89
18:00 Thì ra là thế Số 9
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 33
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 40
20:10 Ước mơ của em Số 65
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 24
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 85
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 33
23:00 Thì ra là thế Số 9
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 17
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 89
23:45 Theo bước con yêu Số 29
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 26
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 33
0:30 PHH: Chú rồng AoAo Tập 27+28

Comments

comments

Comments are closed.