Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 07/4/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 07/04/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Trường học Ninja Tập 13
6:50 Ngại gì không nói Số 44
7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 16
7:20 Nào mình cùng đi Số 2
8:00 Phim: Mã Vĩnh Trinh – P2 Tập 15
9:00 Lớp học vui nhộn Số 14 ( P2 )
9:20 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 16
10:00 PHH: Trường học Ninja Tập 13
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 121
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 46
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 93
12:00 Phim GĐ: Mỹ nữ tái sinh Tập 17
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 33
14:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 16
14:30 Giai điệu cuộc sống Số 44
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 46
15:30 Theo bước con yêu Số 16
15:45 Ngại gì không nói Số 44
16:00 Lớp học vui nhộn Số 14 (P2)
16:15 Happy birthday Số 240
16:30 PHH: Trường học Ninja Tập 13
17:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 17
17:30 PHH: Trường học Ninja Tập 14
18:00 Ước mơ của em Số 39
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 47
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 34
20:10 Ngại gì không nói Số 44
20:20 Happy birthday Số 240
20:30 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 18
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 16 (P2)
22:30 PHH : Chú rồng Ao Ao Tập 47
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 43
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 22
23:30 PHH: Trường học Ninja Tập 14
23:45 Theo bước con yêu Số 16
0:00 Lớp học vui nhộn Số 14 (P2)
0:15 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 40
0:30 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 17

Comments

comments

Comments are closed.