Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 06/10/2017)

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 28
6:50 Ngại gì không nói Số 69
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 45
7:20 Nào mình cùng đi Số 35
8:00 Phim Đoạt tình Tập 32
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 28
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 45
10:00 PHH :Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 22
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 40
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 28
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 116
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 20
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 19
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 45
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 32
15:00 PHH :Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 22
15:30 Ước mơ của em Số 90
15:45 Ngại gì không nói Số 69
16:00 Nào mình cùng đi Số 35
16:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 28
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 46
17:30 PHH :Robot TOBOT Tập 1
18:00 Thì ra là thế Số 21
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 29
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 20
20:10 Ước mơ của em Số 91
20:30 Phim: Lửa tình Tập 21
21:30 Phim : Đoạt tình Tập 33
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 29
23:00 Thì ra là thế Số 21
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 24
23:30 PHH :Robot TOBOT Tập 1
23:45 Ước mơ của em Số 90
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 27
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 29
0:30 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 46