Lịch phát sóng Thứ 6 ngày 06 tháng 11

thao.duong 05/11/2015 Comments Off

6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 90
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 44
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 58
7:20:00 Nào mình cùng đi Số 50
7:40:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 9
7:45:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 26
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 16
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 18
10:20:00 Khám phá thế giới Số 60
11:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 11
11:45:00 Ai là người chiến thắng Số 19
12:00:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 10
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 28
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 44
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 18
15:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 54
16:00:00 Nào mình cùng đi Số 50
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 58
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 45
17:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 26
17:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 9
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 19
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 12
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 29
20:00:00 YHYB – Nhí tài năng 2015 Số 16
20:45:00 Khu vườn tuổi thơ Số 26
21:05:00 Ai là người chiến thắng Số 19
21:30:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 11
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 45
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 50
23:15:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 27
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 19
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 12
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 58
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 45

Comments

comments

Comments are closed.