Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 05/5/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 05/05/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 25
6:50 Ngại gì không nói Số 48
7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 5
7:20 Nào mình cùng đi Số 6
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 21
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 53
9:20 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 5
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 25
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 120
11:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 22
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 105
12:00 Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 14
13:00 Phim : Thám quan kì án Tập 61
14:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 5
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 104
15:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 22
15:30 Theo bước con yêu Số 20
15:45 Ngại gì không nói Số 48
16:00 Nào mình cùng đi Số 6
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 25
17:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 6
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 26
18:00 Thì ra là thế Số 1
18:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 23
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 62
20:10 Ước mơ của em Số 47
20:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 15
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 22
22:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 23
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 31
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 18
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 26
23:45 Theo bước con yêu Số 20
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 39
0:15 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 23
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 6

Comments

comments

Comments are closed.