Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 04/8/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 04/08/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 12
6:50 Ngại gì không nói Số 60
7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 15
7:20 Nào mình cùng đi Số 26
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 5
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 21
9:20 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 15
10:00 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 12
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 27
11:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 8
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 89
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 51
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 27
14:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 15
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 16
15:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 8
15:30 Theo bước con yêu Số 33
15:45 Ngại gì không nói Số 60
16:00 Nào mình cùng đi Số 26
16:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 12
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 16 PM
17:30 PHH: Truyền kì mạc lâm- Tập 13
18:00 Thì ra là thế Số 13
18:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 9
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 28
20:10 Ước mơ của em Số 73
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 52
21:30 Phim: Bên nhau trọn đời Tập 6
22:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 9
23:00 Thì ra là thế Số 13
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 21
23:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 13
23:45 Theo bước con yêu Số 33
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 21
0:15 PHH: Thần xe đại chiến Tập 9
0:30 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 16

Comments

comments

Comments are closed.