Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 01/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 01/12/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 13
6:50 Ngại gì không nói Số 76
7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 23
7:20 Nào mình cùng đi Số 43
8:00 Phim Đoạt tình Tập 88
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 23
9:20 PHH: Thần xe đại chiến Tập 23
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 2
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 48
11:00 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 13
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 134
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 76
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 75
14:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 23
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 48
15:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 2
15:30 Ước mơ của em Số 106
15:45 Ngại gì không nói Số 76
16:00 Nào mình cùng đi Số 43
16:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 13
17:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 24
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 25
18:00 Thì ra là thế Số 29
18:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 14
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 76
20:10 Ước mơ của em Số 107
20:30 Phim: Lửa tình Tập 77
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 89
22:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 14
23:00 Thì ra là thế Số 29
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 29
23:30 PHH: Robot TOBOT Tập 25
23:45 Ước mơ của em Số 106
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 20
0:15 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 14
0:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 24

Comments

comments

Comments are closed.