Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 30/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 30/03/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Trường học Ninja Tập 5
6:50 Lớp học vui nhộn Số 13 (P2)
7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 8
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 28
8:00 Phim: Mã Vĩnh Trinh – P2 Tập 7
9:00 Ngại gì không nói Số 43
9:20 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 8
10:00 PHH: Trường học Ninja Tập 5
10:30 Nào mình cùng đi Số 1
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 38
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 87
11:45 Theo bước con yêu Số 15
12:00 Phim GĐ: Mỹ nữ tái sinh Tập 9
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 25
14:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 8
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 29
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 38
15:30 Ước mơ của em Số 36
16:00 Đoán hay trúng ngay Số 118
16:30 PHH: Trường học Ninja Tập 5
17:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 10
17:30 PHH: Trường học Ninja Tập 6
18:00 Happy birthday Số 239
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 121
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 39
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 26
20:10 Ước mơ của em Số 36
20:30 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 10
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 8 (P2)
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 39
23:00 Theo bước con yêu Số 15
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 43
23:30 PHH: Trường học Ninja Tập 6
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 120
0:00 Nào mình cùng đi Số 1
0:15 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 32
0:30 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 9

(Visited 110 times, 1 visits today)

Comments

comments

Comments are closed.